Comfact logo
Om Oss
Vi är ett dedikerat team som levererar betrodda tjänster

Vilka är vi

Comfact AB bildades 1988 för att leverera produkter och tjänster som förbättrar affärskommunikation. För att beskriva vårt arbete och fokus fick företaget namnet Comfact; Communication For Administration, Commerce and Transport.
comfact logga
isbergs ikon

COMFACT

Vår affärsidé är att vara i framkant inom teknisk kunskap och forskning inom elektronisk affärskommunikation för att vi ska kunna tillhandahålla nya produkter och tjänster till våra kunder som ökar sina intäkter och minska kostnaderna.

VAD VI GÖR

  • Verksamhetsförbättring genom betrodda tjänster
  • Nya sätt att bedriva verksamhet
  • Nya, innovativa och moderna betrodda tjänster
  • Tillförlitlighet genom säkra tjänster

Vår verksamhet kan beskrivas som ett isberg. Det som är synligt är våra tjänster, policyer, metoder och certifikat. Internt arbetar vi med ett mycket stort antal standarder, specifikationer, föreskrifter, speciell hårdvara och mjukvara etc. för att tillhandahålla betrodda tjänster.

KONTAKTINFORMATION

Postadress

 Norra Liden 2A, SE-411 18, Göteborg

Besöksadress

 Norra Liden 2A, Göteborg

Telefonnummer  

 031-13 53 15

E-postadress

 info@comfact.com

Organisationsnummer

 5563426666

DUNS Nummer

 356162032

Brønnøysundregistrene  

 924000686