Comfact logo
Flexibla och effektiva webbformulär
COMFACT FORMS
Att utveckla webbapplikationer med formulär kan innebära höga kostnader för utveckling och licensiering. Med Comfact Forms begränsas utvecklingskostnaderna till ett minimum och licenskostnader kan undviks genom att intelligenta formulär används som sedan blir PDF-dokument. Comfact Forms har två delar:

Comfact Designer: för utveckling av formulär
Comfact Hubbus: för att publicera och hantera formulär
comfact designer ikon
Comfact Designer
Med Comfact Designer skapas webbformulär enligt kundens behov för att användas i Hubbus, utan att användaren behöver skriva någon programkod. Kontroller, beräkningar och navigeringar styrs på ett enkelt sätt i verktyget.
comfact hubbus ikon
Comfact Hubbus
Hubbus står för "Hub for Business" och är en webbapplikation för att använda och hantera webbformulär.
comfact formulär logga
NYCKELFUNKTIONER
1.
Insamling, bearbetning och distribution av information på ett säkert och strukturerat sätt
2.
Integration med befintliga affärs- och webbapplikationer
3.
Snabb och enkel utveckling av dina egna formulär
4.
Elektronisk signatur av formulär med Comfact Signature
comfact historia ikon

HISTORIEN BAKOM COMFACT FORMS

Comfact Forms-projektet startade 1998 som ett forskningsprojekt inom ett EU: s femte ramprogram för forskning och utveckling, kallat IQML - "Intelligent Questionnaire Markup Language" med syftet att hitta en lösning för effektiv insamling av data.

Ett resultat av denna forskning var utvecklingen av en XML-struktur för att representera "intelligenta" frågeformulär. När detta senare accepterades av EU som en rekommenderad lösning för datainsamling kallades den XML4DR - "XML för datarapportering". XML4DR är en mycket central del av Comfact Forms. Med denna struktur skapas och används intelligenta formulär. Efter att forskningsprojektet avslutades 2002 har utvecklingen av Comfact Forms fortsatt.

Funktioner utvecklas när nya krav identifieras.
COMFACT DESIGNER

Att ta fram ett formulär för webben kan ta tid och vara mycket dyrt. Med Comfact Designer kan webbformulär skapas enkelt och säkert. Vid datainsamling kan de ifyllda formulären sedan användas och bearbetas i Comfact Hubbus.

Här kan du använda Comfact Designer utan kostnad eller förpliktelse: Designer.Hubbus.com

dokument och nyckel icon
Nyckelfunktioner:
 • Kontroller som textrutor, radioknappar, kryssrutor, kan placeras med "dra och släpp"
 • Beräkningar skapas genom att markera fält och ange matematiska operatorer
 • Valideringar görs för fält, och meddelanden som visas i valt språk.
 • Ett formulär kan innehålla flera språk
 • Kodlistor (med flera språk) används för drop-down-listor och radioknappgrupper.
 • Förifyllda fält används för att minska användarens registreringsarbete.
 • Navigering, dvs låsning / upplåsning av fält beroende på andra fälts innehåll.
kugghjuls-ikon
Arbetsflöde:
När du har startat Comfact Designer anger du en dokumenttitel, och om så önskas, en kort textintroduktion. Avsnitt och underavsnitt kan skapas för att representera strukturen i formuläret. I varje avsnitt kan kontroller, valideringar och texter anges. Under utvecklingen kan formuläret förhandsvisas och testas samma principer som de som gäller i Comfact Hubbus.

När formuläret är klart sparas det lokalt på användarens dator. När det är dags att använda formuläret i Comfact Hubbus måste användaren logga in som administratör, ladda och ställa in formens egenskaper. Formuläret är nu klart att användas på Internet.
COMFACT HUBBUS
Hubbus står för "Hub for Business" och är en mångsidig webbapplikation med ett stort antal olika användningsområden som datainsamling, e-samarbete och hantering av webbformulär. Hubbus fungerar som ett företags nav som ekrar ansluter till; ekrarna kan till exempel representera informationsutbyten eller samarbeten med kunder, leverantörer eller anställda i ett företag. Hubbus är lätt att använda och integrera med befintliga affärsapplikationer.

Många organisationer använder webben för elektronisk handel eller för insamling och spridning av information med formulär. Blanketter kan utarbetas och underhållas för en bråkdel av priset för en skräddarsydd webbdesign.

Att utveckla en professionell webbapplikation med formulär betyder ofta höga utvecklingskostnader. Många funktioner i en webbapplikation liknar t.ex. att skapa ett webbformulär med validering eller hantering av användarkonton. Hubbus erbjuder möjligheten att skapa avancerade webbapplikationer utan programmering eller höga utvecklingskostnader.
nyckelfunktioner ikon
Nyckelfunktioner:
 • Insamling, bearbetning och distribution av information på ett säkert och strukturerat sätt
 • Integration med befintliga affärs- och webbapplikationer
 • Snabb och enkel utveckling av dina egna formulär
 • Elektronisk delegering och elektroniska underskrifter på kritiska affärstransaktioner
skräm ikon
Tjänsten:
Hubbus är en tjänst som tillhandahålls av Comfact AB. En prenumeration innebär att en "hub" skapas som kan användas av abonnenten i de dagliga aktiviteterna. Prenumerationen ger tillgång till befintliga webbformulär som registreringsformulär, faktura, reseräkning och avtal men den inkluderar också gratis användning av Comfact Designer för att utveckla egna nya webbformulär eller ändra befintliga.