Comfact logo
Toppmoderna underskrifter
Som uppfyller dina krav

COMFACT SIGNATURE

Elektroniska underskrifter minskar kostnader samtidigt som de undertecknade dokumentens juridiska hållbarhet ökar och hanteringen blir mer effektiv.

Det finns olika sätt att underteckna dokument elektroniskt, från att skriva ditt namn med fingret på en pekplatta till att underteckna ett dokument med ett personligt kort och kortläsare lokalt på din dator, alla med olika bevisvärde.

Behöver du hjälp med hur du signerar? Klicka här
underskrifts-logga
krav - comfact och validerings ikoner

DINA KRAV

Dina krav avgör vilken underskriftslösning och leverantör du ska välja:
 • Vilket juridiskt bevisvärde ska dina undertecknade dokument ha?
 • Bör alla undertecknade dokument ha samma juridiska bevisvärde?
 • Vill du integrera med dina befintliga affärsapplikationer?
 • Vilken kostnad per underskrift är acceptabel?
 • Hur kan dina undertecknare praktiskt identifieras?
 • Hur säkert identifieras dina undertecknare?
 • Är data som ska undertecknas konfidentiella eller känsliga?
 • etc.
Det finns ett antal aspekter som måste beaktas och de flesta organisationer har olika krav. Comfact kan hjälpa dig att undersöka hur dina specifika krav kan uppfyllas - kontakta oss.
underskrifts-diagram

UNDERSKRIFT

Underskriftstjänster ger normalt liknande resultat i ett digitalt signerat dokument enligt ett signaturformat. eIDAS-förordningen definierar ett antal signaturformat som XAdES-LT, PAdES-LTA, CAdES-B, etc. Totalt finns det 13 olika tekniska format tillgängliga, den stora skillnaden ligger i hur den digitala PKI signaturen förpackas.

Du behöver normalt inte bestämma vilket signaturformat du vill använda, men du måste bestämma vilka typer av elektroniska dokumentformat som ska kunna undertecknas, t.ex. PDF eller XML.

En aspekt som du måste överväga noggrant är processen för hur en undertecknare identifieras och autentiseras för att bli behörig att underteckna.
juridiska ikoner

JURIDISK HÅLLBARHET OCH BEVISVÄRDE

Olika lösningar ger olika nivåer av juridisk hållbarhet när man bedömer vem som undertecknade vad, hur och när. Det är viktigt att välja den lösning som ger den nödvändiga nivån på juridisk hållbarhet.

Viktiga aspekter att beakta när man väljer en lösning är att underskriften:
 • unikt identifierar undertecknaren (vem)
 • definierar exakt informationen som är undertecknad (vad)
 • tydligt tillhandahåller undertecknarens avsikt (varför)
 • anger hur underskriften skapades (hur)
tillitsnivå diagram

TILLITSNIVÅER

Comfact erbjuder olika alternativ i sina tjänster för att uppfylla kundernas krav. Det är möjligt att använda olika nivåer av hållbarhet för olika typer av dokument så att exempelvis dokument med högre betydelse undertecknas med en starkare signatur.

En viktig aspekt vid val av underskriftstjänst är att tilldela en grad av förtroende för en påstådd identitet. Till exempel inkluderar eIDAS tre tillitsnivåer: hög (high), väsentlig (substantial) och låg (low). Illustrationen visar hur några identiteter passar in i dessa nivåer.

Hur väljer man vilken säkerhetsnivå du vill använda? Det är du användare som avgör utifrån vilket bevisvärde du vill att dina underskrifter ska ha. En hög nivå ger ett högt bevisvärde medan en låg nivå har ett lågt bevisvärde.
INFORMATIONSSÄKERHET
Konfidentialitet dokument ikon
Konfidentialitet
Obehörigt utlämnande av information under en underskriftsprocess få allvarliga konsekvenser för de inblandade parterna. Comfact Signature har utformats för att skydda kundens information från obehörigt avslöjande.
Integritets-ikon
Integritet
Comfact Signature är utformad för att förhindra obehörig ändring eller förstörande (borttag) av information.
ikon av en klocka
Tillgänglighet
Comfact Signature är utvecklad för att ge en tjänst med mycket hög tillgänglighet. Många av de underliggande tjänsterna, som till exempel att skicka e-post- och SMS-meddelanden samt tidsstämplar, kan väljas utifrån flera alternativ.
FÖRDELAR MED COMFACT SIGNATURE
ikon av en klocka
Minska arbete och ledtid
Med Comfact Signature kan du minska ledtiden för att underteckna dokument från dagar till minuter. Du kan också minska din arbetsinsats från timmar till minuter.
förvarings-ikon
Effektiv dokument hantering
Med Comfact Signature kan du hantera dina undertecknade dokument effektivt. Eftersom de är elektroniska kan de enkelt lagras, hämtas och säkerhetskopieras. Jämfört med papper i pärmar är fördelarna uppenbara.
GDPR ikon
Dataskyddsförordningen
Det är viktigt för våra kunder och oss att förordningen följs. Comfact Signature följer GDPR-hanteringen av personlig information som anges i personuppgiftsbiträdesavtal (Data Processor Agreement).
juridisk ikon
Förbättrad juridisk status
I många fall har ett dokument som är undertecknat elektroniskt ett högre bevisvärde än en underskrift på papper.
integrations-ikon
Total integration och kontroll
Comfact Signature tillhandahåller ett väldefinierat API som gör att du kan integrera tjänsten med dina affärsapplikationer, i den utsträckning du behöver.
fotavtrycks-ikon
Minska ekologiskt fotavtryck
Att eliminera underskrifter på papper, kuvert och posttransport minskar ditt miljömässiga avtryck.