Comfact logo
Serviceutveckling

Comfact serviceutveckling

Hos Comfact utvecklar vi tjänster kontinuerligt genom att till exempel: skapa ny funktionalitet, förbättra befintliga funktioner och rätta till fel-/felkorrigeringar.
När utvecklingen kommer att påverka användningen av våra tjänster tycker vi att det är viktigt att kommunicera framtida förändringar till våra kunder i förväg
Comfact logo
Kommande förändringar
Implementationen av följande ändringar har planerats:
Comfact Underskrift
  • Signatur-sida för avancerade signaturer - förbättrad grafik för visuell signatur
  • WCAG nivå II: slutliga justeringar av rubrik, datum och tid på svenska
  • Länkar till demosidan uppdaterad i underskriftsförfrågan
  • Byte av renderingsmotor från Gecko till Chrome
  • Harmonisering av digitala signaturer för både sigill och avancerade underskrifter att följa formaten ETSI Baseline B, T, LT och LTA
Comfact Validering
  • Lägger till en sammanfattning och förenklad bild av "ETSI formal report"
Comfact Designer
  • Ny applikation i WPF - Windows Presentation Foundation
  • Tillägg av strukturerad datasektion för integration
Comfact Tidsstämpling
  • Uppdatering av nytt tidsstämplingscertifikat
Comfact Bevarande
  • Comfact Preservation kommer också att använda det nya tidsstämplingscertifikatet
Servicefönstret för alla tjänster är varje onsdag - utom helgdagar - 07:00-10:00