Comfact logo
För elektroniska bevis

COMFACT TIMESTAMP

Comfact Timestamp har utvecklats för att användas av våra andra tjänster som t.ex. Signature och Seal. Eftersom tidstämplar även kan användas för andra behov erbjuder vi denna tjänst separat.
tidsstämplings-ikon

FUNKTIONER

  • Uppfyller specifikationen RFC 3161 med profil enligt EN 319 422 
  • Anpassad till etablerade policy- och säkerhetskrav enligt EN 319 421
  • Utformad för att uppfylla kraven för tidsstämpel för långsiktig giltighet enligt definitionen i ETSI EN 319 122
  • Säkerställd med RSA-2048 certifikat och stödjer SHA256, SHA384 och SHA512 hashalgoritmer
  • Skyddad med FIPS 140-2 nivå 3 HSM

FÖRDELAR

  • Oberoende registrering med mycket exakta datum och tidsuppgifter 
  • Ger verifierbart, oberoende bevis på dokument, tid och integritet
  • Endast hashvärdet eller "fingeravtrycket" för data kommuniceras
  • Alla kryptografiska operationer och nycklar hanteras i HSM
  • Med pay-as-you-go-funktionen kan du använda Comfact Timestamp efter behov

HUR COMFACT TIMESTAMP FUNGERAR

Från en server eller dator begärs en tidstämpel från Comfact Timestamp för ett dokument eller data. Comfact Timestamp skapar i sin tur en tidsstämpel med hjälp av en HSM (Hardware Security Module). En säker tids-källa och policys styr hur tidsstämpeln ska skapas. Tillslut skickas tidsstämpeln tillbaka till serven/datorn som begärde tidsstämpeln.
Comfact timestamp diagram
FÖRDELAR MED COMFACT TIMESTAMP
Förbättra din juridiska ställning
Eftersom en tidsstämpel bevisar att data fanns vid en viss tidpunkt förbättrar du dokumentets juridiska ställning
Effektiv dokumenthantering
Eftersom flera dokument kan hanteras elektroniskt med stöd av tidsstämplar, kan din dokumenthantering bli mer effektiv
Total integration och kontroll
Integration av Comfact Timestamp med dina applikationer kan förbättra din säkerhet dramatiskt till en mycket konkurrenskraftig kostnad