Comfact logo
Certifikatsguide

Certifikatsguide


I programvara som till exempel Adobe Reader valideras dokument med digitala signaturer automatiskt när de öppnas. I Adobe Reader visas vilka certifikat som kan användas för validering. Om några certifikat saknas visas en gul varningstriangel för den digitala signaturen.


För att undvika varningstriangeln kan certifikat importeras till Windows och sedan användas av Adobe Reader. Efter import valideras den digitala signaturen mot certifikatet och om allt är korrekt visas en grön bock.


Stegen nedan beskriver hur du installerar Comfact Signature-certifikat på en Windows-dator och hur man importerar certifikatet till Adobe.
Följ de här enkla stegen
Ladda ner certifikatet
Till att börja med, ladda ner certifikatet här. Extrahera sedan filen från .zip mappen.
Adobe Reader
Öppna Adobe Reader, klicka på redigeringsfliken i verktygsfältet (uppe till höger) och välj sedan på inställningar i menyn.
Lägg till certifikatet i listan av pålitliga certifikat
1. Leta upp och välj "Signaturer" i kategorilistan till vänster.
2. Klicka på "mer" under "Identiteter och pålitliga certifikat".
3. Klicka på " Pålitliga certifikat” i menyn till vänster.
4. Klicka på Importera-knappen (blå vänsterpekande pil).
5. Bläddra och välj det certifikat du just laddat ner.
6. Markera certifikatet i kontaktfältet och markera det sedan i certifikatfältet och klicka på “Lita på”.
7. Markera ”Använd det här certifikatet som ett pålitligt rotcertifikat”, klicka "OK" och avsluta sedan med att klicka på Import.
Validera Dokumentet
När du har sparat öppnar du dokumentet undertecknat av Comfact och expanderar "Fliken Signaturer" i navigeringspanelen till vänster. Klicka sedan på "Verifiera alla". Den gröna bocken kommer nu visas, vilket betyder att det signerade dokumentet har validerats.

DETALJERAD GUIDE

notera:

1. Du kan ladda ner certifikatet här
2. Glöm inte att extrahera filen från .zip mappen.
3. När du importerar certifikatet, se till att du väljer certifikatet i rutan Kontakter så att det dyker upp i rutan nedan.
4. I samma steg aktiveras knappen "Lita på" först när du klickar på certifikatet i rutan Certifikat.